2021 - 2020 Burs Başvuruları Başladı

Kıymetli Öğrenciler; 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı Burs Başvurularımız Başladı
Başvurular Eylül ayının 17’sine kadar devam edecektir.

Son başvuru tarihi: 17.09.2021
Başvurular: bozkurtegitimedestek@gmail.com mail adresine yapılacaktır.

Önemli : 2020-2021 döneminde derneğimizden burs alan öğrencilerimizin sadece öğrenci belgelerini göndermeleri yeterlidir.

KİMLER YARARLANABİLİR?

1) Burs alacak öğrencinin ailesinin Bozkurt’ta ikamet ediyor olması
2) İkameti farklı yerde olup
Bozkurt nüfusuna kayıtlı ihtiyaç sahibi olması
3) En az 2 yıllık yüksekokul veya fakültelerde okuyor olması (4 yıllık üniversite okuyanlar öncelik sahibidir.)

Başvuru için gerekli belgeler:

1. Bozkurt Eğitime Destek Derneği Bursu Başvuru Formu ve Burs Taahhütnamesi (Linkteki bağlantıdan temin edebilirsiniz.)

https://drive.google.com/.../1EIfzTttkHiVWTUA1JaSaT0AHZiJ...
2. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgelerinin örneği, (Puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını/puanlarını gösteren belge örneği (e-devlet ve ÖSYM ‘den alınabilir.)
3. Yerleştiği yüksek öğretim kurumunu gösteren YKS Belge örneği (e-devlet veya ÖSYM'den alınabilir.),
4. Devam edeceği sınıfı gösteren Öğrenci Belgesi (e-devletten alınabilir.),
5. Ara sınıflarda öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript),
6. Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartınızın arkalı ve önlü fotokopisi,
7. 1 adet vesikalık fotoğraf (fotoğraf arkasına ad-soyad yazılmalıdır.),
8. “Adli Sicil ve Arşiv Kaydı” belgesi (e-devletten alınabilir),
9. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge (e-devletten alınabilir.))
10. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devletten alınabilir)

BAŞVURU

Başvurular bozkurtegitimedestek@gmail.com mail adresine yapılacak olup dernek yönetim kurulunca talep edilmesi durumunda belgeler kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.