2020 - 2021 Burs Başvuruları Başladı

Kıymetli Öğrenciler; 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Burs Başvurularımız Başladı

Başvurular Kasım ayının 15’ine kadar devam edecektir.

Son başvuru tarihi: 15.11.2020

 

KİMLER YARARLANABİLİR?

1)      Burs alacak öğrencinin ailesinin Bozkurt’ta ikamet ediyor olması

2)      İkameti farklı yerde olup Bozkurt nüfusuna kayıtlı ihtiyaç sahibi olması

3)      En az 2 yıllık yüksekokul veya fakültelerde okuyor olması (4 yıllık üniversite okuyanlar öncelik sahibidir.)

4)      Özel, vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyor olması.

 

Başvuru için gerekli belgeler:

 1. Bozkurt Eğitime Destek Derneği Bursu Başvuru Formu ve Burs Taahhütnamesi (Linkteki bağlantıdan temin edebilirsiniz.)
 2. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgelerinin örneği, (Puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını/puanlarını gösteren belge örneği (e-devlet ve ÖSYM ‘den alınabilir.)
 3. Yerleştiği yüksek öğretim kurumunu gösteren YKS Belge örneği (e-devlet veya ÖSYM'den alınabilir.),
 4. Devam edeceği sınıfı gösteren Öğrenci Belgesi (e-devletten alınabilir.),
 5. Ara sınıflarda öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript),
 6. Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartınızın arkalı ve önlü fotokopisi,
 7. 1 adet vesikalık fotoğraf (fotoğraf arkasına ad-soyad yazılmalıdır.),
 8. “Adli Sicil ve Arşiv Kaydı” belgesi (e-devletten alınabilir),
 9. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge (e-devletten alınabilir.))
 10. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devletten alınabilir
 11. Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:
  1. Çalışan anne ve baba için; onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir),
  2. Serbest çalışan anne-baba için; b.son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)
  3. Emekliler için; aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir )
   Önemli Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.
  4. Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için; Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devletten alınabilir. E-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)
  5. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için; ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı Sayfasından alınabilir.)
  6. Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki, hisse ve m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (mutlaka e-devletten alınmalıdır.),
   Önemli not : (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir. (Mutlaka e-devletten alınmalıdır.)
  7. Anne ve baba adına araç varsa, araç kayıt belgesi; yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü. (mutlaka e-devletten alınmalıdır.)
 12. Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği.
 13. Risk Merkezi Raporu Belgesi (hem anne hem baba adına e-devletten alınmalıdır.)

BAŞVURU

 

Başvuru Evrakları: https://drive.google.com/drive/folders/1EIfzTttkHiVWTUA1JaSaT0AHZiJNvlw4?usp=sharing

Başvurular, belirtilen tarih aralığında elden veya kargo ile gönderilerek yapılır.

 

İLETİŞİM:

0545 575 3781

bozkurtegitimedestek@gmail.com